CVIČENÍ

Jednoduchá cvičení určená na zopakování a lepší pochopení probíraných pojmů.

Kapitola AI

UMĚLÁ INTELIGENCE (AI)