Kapitola AI Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI)

AI.1 Základní vlastnosti AI

AI.2 Základní principy AI

AI.3 Přínosy a rizika AI

AI.X Chat GPT, funkce, využití
      Doplňková lekce, bez pracovního listu