Kapitola 1. Fungování počítače, programy a dokumenty, význam operačního systému
01-01
1.1 Základní počítačové díly

1.2 Programy a dokumenty

1.3 Složení počítače, HW a SW

1.4 Operační systémy

 

1.5 Ovládání OS a princip počítače 1.6 Struktura složek